top of page

Klinik Psikolog Candan Kavalcı

candan.jpeg

Klinik Psikolog

Candan Kavalcı

Klinik psikolog / Psikoterapist Candan Kavalcı Urganioğlu mesleğinin 15. yılında olup Psikoloji lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi’nde %100 ÖSYM bursu ile tamamlamıştır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini “6. Sınıfa devam eden ve derse katılım göstermeyen öğrencilerin erken çocukluk deneyimlerinin annelerin gözünden araştırılması” konulu nitel araştırmalı tez ile Maltepe Üniversitesi’nde uzmanlığını almıştır.

Lisans eğitimi sürecinde Klinik alanda staj deneyimini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, gelişim psikolojisi stajını ise Luis King of France High School (New Orleans)’ da deneyimlemiştir.

Candan Kavalcı sırasıyla; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi, Çekmeköy Belediyesi, Maltepe Üniversitesinde genç yetişkinler ile çalışmış, çeşitli özel okullarda 7 yıl boyunca okul çağı çocukları, ergenler ve aileleri ile çalışmıştır. 8 yıldır devam ettirdiği psikoterapist kimliğini tam zamanlı çalışmaları ile Lenus Psikolojik Danışmanlık Merkezi çatısı altında sürdürmeye devam etmektedir.

Danışmanlık merkezinde çalışmalarını çocuk, ergen, yetişkin, çift ve ailelerle gerçekleştirmektedir. Firmalarda ve kurumlarda ebeveynlere, kurum çalışanlarına, eğitimcilere özel eğitimler vermektedir. EMDR Derneği, Çift ve Aile Terapisi Derneği üyesidir. EMDR Travma çalışmaları ve YÖRET Vakfı gönüllü terapisti olarak dönemsel olarak çalışma gruplarında yer almaktadır.

Eğitimler

 • EMDR 1. Düzey Yetişkin Terapisi, Emre Konuk & Asena Yurtsever

 • EMDR Çocuk ve Ergen Terapisi, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar

 • Satir Sistemik Dönüşümsel Çift ve Aile Terapisi, Sibel Erener, Kathlyne Maki-Banmen

 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Bireyler ve Aileler ile Çalışma, Kathlyne Maki- Banmen

 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Aile İçi Şiddet, Kathlyne Maki-Banme

 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Çiftler ile Çalışma, Kathlyne Maki-Banmen

 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Risk Altındaki Ergenler. Sibel Erenel, LMFT

 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Evangeline Munns

 • Pozitif Psikoterapi- cyprus Mental Healh Enstitude, Prof. Dr. Ebru Çakıcı, Prof. Dr. Nossrat Peseschkian

 • Aile İçi Şiddet ve Çift Terapisi. Prof. Dr. Sandra Stith

 • Çözüm Odaklı Terapi- Dr. Lütfü Kaan Özdemir

 • Mutluluk: Pozitif Psikolojiden Klinik Araçlar. Dr. Jonah Paquette

 • Introduction to Body Psychotherapy Training: Module 1, Body Therapist Fatuma Farah

 • Personal Progression and Awearness, Prof. Dr. Ebru Çakıcı

 • CAS Testi, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Yrd. Doç Dr. Tamer Ergin

 • Pass Teorisi, Yrd. Doç Dr. Tamer Ergin

 • Çocuk Değerlendirme Testleri: Bender, AGTE, Peabody, Bir insan Çiz. Türk Psikologlar Derneği

 • 2. ADIM -Sosyal-Duyusal Becerileri Geliştirme ve şiddeti Önleme Programı

 • Öğrenci Koçluğu, Bilginet Akademi, Zafer Polat Kalyoncu

 • Masal Terapisi, Bilginet Akademi ,Uzm. Klinik Psk. Hatice Sönmez

 • MOXO testi, Moxo Türkiye

bottom of page