top of page

Klinik Psikolog Perihan Aydın

Perihan Aydın.jpg

Klinik Psikolog

Perihan Aydın

Klinik Psikolog Perihan Aydın, 2009 yılında Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans döneminde çeşitli rehabilitasyon merkezleri ve kolejlerde gönüllü stajlar yapmıştır.  Yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Bitirme çalışmasını “Anksiyete Bozukluklarının Bilişsel Davranışçı Terapisi” üzerine yapmıştır. İkinci yüksek lisans olarak yüksek onur derecesi ile Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

Psikoterapi ekolünde kanıta dayalı ekollerden olan Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Kişiler Arası İlişkiler Terapisi ekollerini benimsemektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve ekibi ile Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği’nden almıştır. Şema Terapi eğitimini,  Uluslararası Şema Terapi Topluluğu (ISST) bünyesinde Alp Karaosmanoğlu’ndan almıştır. Akredite terapist olmak için, Şema Terapi Süpervizyon eğitimine devam etmektedir. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi temel ve ileri düzey eğitimini Üsküdar Üniversitesi’nde Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar ile tamamlamıştır. Bu ekolde de Süpervizyon eğitimine devam etmektedir.  Ayrıca sanatın terapötik etkisinden faydalanmak için Altınbaş Üniversitesi Sanat Terapisi eğitimini tamamlamıştır.

12 yıldır kendi ofisinde bireysel seanslarda Bilişsel Davranışçı Terapi ( BDT), Şema Terapi ve Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (KİPT) ekollerini kullanarak yetişkinler ve ergenlerle seans yapmıştır. Şu anda çalışmalarına Lenüs Psikoloji çatısında devam etmektedir.

Yetişkinlere, ilişki problemleri ( eş/ partner, ebeveyn, iş, arkadaş) yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu, hastalık anksiyetesi, obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluk, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, fobiler ( uçak fobisi, hastalık fobisi, hayvan fobisi vs.), yeme bozuklukları, uyku bozuklukları ve stres yönetimi konularında, ergenlere ise okul kaygısı ve sınav stresi konularında danışmanlık vermektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği üyesidir.

Aldığı Eğitimler

  • Şema Terapi Teorik Eğitimi :  ISST – Alp Karaosmanoğlu

  • Şema Terapi Süpervizyon Eğitim ISST- Alp Karaosmanoğlu/ Halen devam ediyor.

  • Bilişsel Davranışçı Terapi  Kuramsal Eğitim: Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği – Prof.Hakan Türkçapar

  • Bilişsel Davranışçı Terapi  Beceri Eğitimi : Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği – Prof.Hakan Türkçapar/

  • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi İleri Eğitimi : Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  – Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar

  • Kişilerarası İlişkiler Psikoterpisi Süpervizyon Eğitimi : Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar / Halen devam ediyor

  • Sanat Terapisi Eğitimi :  Altınbaş Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

  • Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı :  Mindfulness Institute – Prof. Dr Zümra Atalay

  • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ( MMPI) : Üsküdar Üniversitesi

  • Wisc – R : Üsküdar Üniversitesi

bottom of page