top of page
iStock-1454139245.jpg

Şizoid Kişilik Organizasyonu

Şizoid gündelik hayatta çok sık rastladığımız bir kelime olmasa bile kimi zaman da şizofreni gibi ağır ruhsal rahatsızlıklarla karıştırılabilmektedir. Oysa bir kişilik tipi olup hayatın içinde birçok alanda tanıştığımız kişilerde karşımıza çıkmaktadır.

Şizoid kişilik nedir?

Bazen herkesle ilişki kurabilen bireyler olarak görülseler de aslında gerçek anlamda ilişki kurabildikleri kişiler çok azdır. Bunun temel nedeni güvenebilecekleri bir ilişkinin olmadığını düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Güvenli ve ideal bir ilişki yoktur ve bu çekince her ne kadar yüzeysel olarak insanlarla iyi ilişkiler kursalar da şizoid yapıdaki bireyleri ilişkilerinde etkilemekte ve gerçek ya da yakın bir ilişki kurmalarından alıkoymaktadır. Bu yapıdaki bireyler için mesafede ve bu sayede güvende kalmak önemlidir çünkü diğer türlüsü fazla yakın ve riskli gelir. Fantezi ve hayal gücü çok gelişmiş olan bu yapılar için güvenli bir ilişki ancak hayal gücünde var olur. Gerçek hayat ise risk ve bilinmezliklerle dolu bir serüven gibidir. Belirsizlikten ve kontrolü elinden bırakmaktan hoşlanmayan bu yapıdaki bireyler genelde daha içe dönük ve empatiktirler.

sizoid_1-770x430.jpg
sizoid-kisilik-organizasyonu-1024x573.jpg

Şizoid kişilik özellikleri

Dışarıdan soğuk ya da tuhaf gibi görünse de içeride çok yoğun duygular yaşama ve bu duyguları göstermede zorlanabilirler

Biriyle yakınlaşmaktansa mesafede olmayı tercih edebilirler

Tanıdığı kişiler için her türlü fedakarlığı yapabilmektedirler

Kötü görünmemek için saklanırlar çoğu zaman asıl söylemek istediklerini söylemezler

Hep hazırlıklı olmak isterler sanki hep bir savaşa girecek gibi hissedebilirler

Her yerde kendine yeten insanlardır. Kendi başına her şeyi halletmeye çalışır, Kabuğunda kimseye ihtiyaç duymadan yaşamak ister.

Sık sık başka birilerinin hakkını savunur ama kendi hakkını savunmamayı tercih eder.

Yazıda bahsedilen konuların tümü Şizoid kişilik organizasyonuyla çalışılabilir. Siz de kendinizle olan yolculuğunuzda size eşlik edecek bir uzman arıyorsanız, Lenus psikolojiye başvurabilirsiniz.

bottom of page