top of page
iStock-1454139245.jpg

AİLE VE ÇİFT TERAPİSTİ

Aile ve Çift Terapisi Nedir?

Aile ve çift terapisi, aile bireylerindeki ya da çiftler ve bireyler arasındaki çatışmalar ve sorunlara yönelik, aile bireylerinin tümünün katılımıyla gerçekleştirilen, sorunları çözmeye ve ailenin sağlıklı dengesinin tekrardan oluşturulmasına yardımcı olmaya yönelik gerçekleştirilen terapilerdir.

Neden Aile ve Çift Terapisi?

Uzun yıllar ailelerle yapılan pek çok araştırmada, aile bireylerinin birbirleriyle iletişimlerinde belli biçimlerde ve kurallarla davranmaya yatkın oldukları tespit edilmiştir. Bireylerin üstü açık ya da kapalı şekilde belli biçimde davrandıkları örüntüler, aile dengesi olarak isimlendirilen, ailenin huzurlu yapısının korunmasına yönelik bir girişimdir. Bireysel ya da bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde ortaya çıkan problemler bu dengenin bozulmasına yönelik tehdit oluşturduğunda, bireyler bu dengeyi sağlıklı olmayan veya işe yaramayan yollardan çözümlemeye çalışabilirler. Bu noktada aile terapisi, bireyleri hem özgün kişilikler olarak ayrı ayrı, hem de ailenin birer parçaları ve birbirlerini etkileyen faktörler olarak bir arada ele alır.

Çiftler arasında oluşan ilişkinin dinamiği, yapısını çiftlerin bireysel yaşantılarından, duygularından, düşüncelerinden alır. Çiftleri bireysel olarak tanımak, zorlandıkları noktaları ve bunlara verdikleri tepkileri anlamak, kendi kök ailelerinden almış ve kendi karakterlerine taşımış oldukları örüntülerin ilişkilerinde nasıl canlandığına yönelik iç görü geliştirmelerine yardımcı olmak, çift terapisinin temel hedeflerinden birkaçıdır.

Aileyi veya çifti etkileyen bir sorun oluştuğunda çiftlerden diğerinin ya da diğer aile üyelerinin bu sorunlardan nasıl etkilendiklerini tespit etmek ve bu etkinin bireyler arasındaki etkileşimi nasıl etkilediğini netleştirmek, sorunun çözümüne yönelik farkındalık oluşmasında ve girişimlerde bulunulmasında kilit bir rol oynar.

Aile içindeki bir bireyde görülen bir sorun oluştuğunda ise, bu sorunun oluşumunda ailenin nasıl bir rolü olabileceği ve kişideki bu sorunun diğer aile üyelerini nasıl etkilediği tespit edilir ve dengenin yeniden kurulmasına yönelik ortaklaşa bir çalışma yürütülür.

aile-ve-cift-terapisi.jpg

Aile ve Çift Terapisine Getiren Sebepler Neler Olabilir?

Aileler ve çiftler birçok sebep ile aile terapisine başvurabilirler. Bu sebeplerden bazıları ise şunlar olabilir;

  • Çekirdek ailenin dışında meydana gelen değişimler: Savaş, kriz, salgın hastalıklar, doğal afetler…vs.

  • Eşlerin kök ailelerinde meydana gelen değişimler: Büyükanne, büyükbaba ya da başka akrabalarda meydana gelen hastalıklar, ölümler, ekonomik durumlarda değişiklikler…vs.

  • Çekirdek aileye yeni dahil olan ya da aileden ayrılan bireyler olması: Büyükanne, büyükbaba ya da başka bir akrabanın aileye dahil olması, aileden birinin başka bir yere taşınması, çocuklardan birinin okumak ya da evlilik sebebiyle evden ayrılması, yeni bir çocuğun doğması…vs.

  • Aile bireylerinde yaşanan biyolojik değişimler: Çocukların ergenlik dönemine girmesi, annenin menopoza girmesi, bir üyenin hastalanması…vs

  • Sosyal değişimler: Ailenin başka bir mahalle, şehir ya da ülkeye taşınması, anne ya da babanın işlerindeki önemli değişimler, aile içi ekonomik durumdaki önemli değişimler ya da boşanma kararı alınması.

  • Yas süreci: Ailedeki bir ya da birkaç üyenin ölümü

  • Çiftler arasındaki ilişkiye yönelik değişimler: Aldatma, cinsel problemler, güven problemleri, iletişim problemleri.

Örneklendirilen muhtemel sebeplere ek olarak ailenin bireysel olarak yaşamış olduğu tüm sorunlar da aile terapisi sürecine, bu problemin kaynaklarını ve diğer aile üyelerine olan etkisi açısından incelenmesi maksadıyla dahil edilebilir.

Aile ve Çift Terapisi Süreci Nasıl İşler?

Aile ve Çift terapisi, ailenin/çiftin sorun olarak nitelendirdiği bir ya da birkaç alanda, uzman kişi ile iletişime geçmesi ile başlar. Aile terapisinde , aile üyelerinin (anne,baba,çocuklar,varsa büyükanne ve büyükbaba,varsa diğer kişiler) tümünün sürece dahil edilmesi ile görüşmeler başlar. Çiftlerle yapılan çalışmada ise çiftlerin ikisinin de sürece aktif olarak dahil olması beklenir. Bu noktada tüm üyelerin terapi seanslarına katılımı, tedavi sürecinin etkisi açısından oldukça değerlidir çünkü aile terapisinde kişiler olayları algılama, tepki verme, hissetme, davranma ve düşünme biçimleri açısından kendilerini açıklayabilecek ve tanıtabilecek tek kaynak olarak ele alınırlar.

Her bir birey aileye kendi yapısından getirdiği özgün bir biçimde katkıda bulunur; bu sebeple ailenin tüm üyelerinin terapi seanslarına katılımı bu özgün biçimleri keşfedebilmek açısından önemlidir. Özellikle ailenin mimarları olan eşlerin aktif katılımı önemlidir. Terapist tüm aile bireyleri ile ortak olarak görüşür. Sürece eşlerin içine doğdukları aileden başlanarak bugüne kadar yaşamış oldukları tüm süreçler konuşularak devam edilir. Burada yaşanmış olan bireysel sorunların da aile içi probleme, eşler arası ilişkiye ve anne-baba olarak çocuklarla olan ilişkisine etkileri incelenir.

Aile ve çift terapisi, bireylerin birbirleri ile iletişimde yaşadıkları problemleri tespit ettikleri ve çözüm için farkındalık oluşturdukları ve girişim başlattıkları, sağlıklı dengenin tekrardan inşa edildiği noktaya kadar devam eder.

Yazıda bahsedilen konuların tümü aile ve çift terapisinde çalışılabilir. Siz de kendinizle olan yolculuğunuzda size eşlik edecek bir uzman arıyorsanız, Lenus Psikoloji’ye başvurabilirsiniz.

bottom of page