top of page
iStock-949940784.jpg

ÇOCUK VE OYUN TERAPİSTİ

Her gelişimsel evre gibi çocukluk ve ergenlik dönemi zorlayıcı olabilmektedir. Bu evrelerin kendi getirdiği zorlantılara ek olarak zorlayıcı yaşam olayları, geçmişten gelen aile örüntülerinin ebeveynlik tutumları üzerinden çocuk ve gençlere aktarımı vb gibi durumlarla gençler ve çocukları olduğu gibi ailelerinde zorlandığı bir hal alabiliyor. Bu gibi durumlarda çocuk ve ergenler için bireysel danışmanlık süreci , çocukların sıkıntılarının gelecek süreçlerine aktarımını ve yeni olumsuz, zorlayıcı anlar eklemeden çocuğun sürecine daha güçlü devam etmesini sağlar.

Merkezimizde çocuklar ve ergenler ile çalışmalarımız Çocuk merkezli Oyun terapisi (ÇMOT) ve Çocukların yaşadığı zorlayıcı yaşam olayları üzerine çalışmaları gerçekleştirmek üzere Çocuklar ve Ergenler ile EMDR terapisi olarak uygulanmaktadır.

Çocuklar ve Ergenler ile  Emdr Terapisi Nedir? Ne işe yarar?

Çocuklar ve ergenler ile EMDR terapisi uygulaması 0-18 yaş arası bireyler ile gerçekleştirilebilir.  EMDR Bireyin yaşadığı, tanık olduğu, kendisine aktarılan olumsuz deneyimleri ve buna eşlik eden olumsuz duyguları, olumsuz beden duyumlarını ve olumsuz düşünceleri iyileştirmede kullanılan bir psikoterapi yöntemidir.

EMDR travma odaklı bir terapi yöntemidir. EMDR terapisi geçmişte yaşanan anıların yeniden işlemlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, günlük rahatsızlığa sebep olan uyaranlara duyarsızlaştırma, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duygularla yeni bakış açısı yerleştirmektir.

 • Çocuklarla EMDR çalışılabilecek alanlar:

 • Travma

 • Öfke, üzüntü, kaygı, korku gibi duygular

 • Depresyon

 • Bağlanma sorunları

 • DEHB

 • Performans arttırma

 • Psikosomatik bozukluklar

 • Kayıp

 • Davranış bozuklukları

Çocuk ve Ergenlerle EMDR terapisi haftalık görüşmelerle ve 45 dakikalık seanslarla sürdürülür. Olası durumlarda çocuğun getirdiği ihtiyaçlarına göre süreç bireysel olarak revize edilir.

Merkezimizde Çocuklar ve Ergenlerle Emdr terapisi süreci çocuk merkezli oyun terapisi, Satir dönüşümsel ve sistemik aile terapisi yöntemleri ile kolektif olarak yürütülmektedir.

cocuk-ve-ergen-danismanligi.jpg
oyun-300x201.jpg

Oyun terapisi nedir ? Neye iyi gelir ?

Sözcükler çocuklar için çok anlamlı değildir, çocukların iletişim dili oyundur.

Oyun terapisi, çocukların psikososyal sorunlarını çözmeye yardımcı olmak ve ideal gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitimli bir oyun terapisti tarafından yürütülen, oyunun iyileştirici gücünden sistemli bir şekilde faydalanma sürecidir. Oyun terapisi içinde belli simgeleri ifade eden oyuncakların bulunduğu özel bir odada, çocukların oyun ve oyuncaklarla kendilerini rahatça ifade ederek, terapistle beraber problemlerine çözüm bulunan bir süreç olarak ilerlemektedir. Oyun terapisi çocuklara kendileri gibi olacakları, gerçek doğalarını ortaya koyabilecekleri güvenli bir ortam sunar. Bu ortamda çocuğun kendi yönlendirdiği hayali oyununda yarattığı metaforlar gerçek yaşamında deneyimlediği sıkıntıları ve travmaları aynalar. Zorlayıcı durumla oyun terapisinin güvenli alanı içinde yüzleşmek için adım atarlar. Duygularını koşulsuz kabul eden ve yansıtan güvenilir bir oyun terapistinin şahitliğinde, iç dünyasının derinlerindeki en kırılgan, savunmasız parçaları oyun yolu ile ortaya koyarak iyileşme çabası göstermeye başlar. Sorunların çözümünü sağlayan bu süreçte terapist ile çocuk arasındaki ilişkinin kendi tedavi edicidir.

Oyun  terapisinin terapötik (iyileştirici)tarafları;

 • Çocukla iletişim kurmayı sağlar.

 • Çocuğun başaçıkma becerilerini geliştirir.

 • Gelişimi hızlandırır.

 • Çocukların kendini ifade etmelerini sağlar.

 • Duygusal boşalma sağlar.

 • Güvenli bağlanma deneyimini sağlar

 • Üretkenliği geliştirir.

 • Gerçeği prova etmeyi sağlar.

 • Bilinçaltı-bilinçdışına erişimi kolaylaştırır.

 • Duygusal davranış problemlerinin sonlanmasına yardımcı olur.

Çocuk ve Ergenlerle EMDR terapisi haftalık görüşmelerle ve 45 dakikalık seanslarla sürdürülür. Olası durumlarda çocuğun getirdiği ihtiyaçlarına göre süreç bireysel olarak revize edilir.

Merkezimizde Çocuklar ve Ergenlerle Emdr terapisi süreci çocuk merkezli oyun terapisi, Satir dönüşümsel ve sistemik aile terapisi yöntemleri ile kolektif olarak yürütülmektedir.

Genelde hangi sorunlar üzerine çalışılır ?

Oyun terapisi, çocukların psiko-sosyal problemlerinin oyunun iyileştirici gücü kullanılarak tedavi edildiği bir terapi yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Bebek, çocuk, ergen gibi farklı yaş gruplarında uygulanabilen oyun terapilerinin en sık tercih edildiği yaş grubu 3-12 yaş aralığıdır. İçinde bulunulan gelişim dönemleri dikkate alınarak hazırlanan oyun terapisi teknikleriyle, çocukların problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve psikolojik iyilik hallerine ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Oyun terapileri, birçok psikolojik bozukluğun tedavisinde kullanılmaktadır. Okul öncesi dönemde sık görülen ;

 • Çocukluk çağı depresyonu

 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu,

 • Bağlanma problemleri,

 • Çocukluk çağı travmaları,

 • Kaygı bozuklukları,

 • Davranış bozuklukları (alt ıslatma, tırnak yeme, saç yolma, kaka tutma, vb.),

 • Travma sonrası stres bozukluğu,

 • Okula uyum ve okulda davranış sorunları,

 • Kayıp ve yas,

 • Boşanma süreci ve sonrasında oluşan zorlayıcı durumlar,

 • Aile içi şiddet,

 • Çocuk istismarı,

Çocuk ve Ergenlerle EMDR terapisi haftalık görüşmelerle ve 45 dakikalık seanslarla sürdürülür. Olası durumlarda çocuğun getirdiği ihtiyaçlarına göre süreç bireysel olarak revize edilir.

Merkezimizde Çocuklar ve Ergenlerle Emdr terapisi süreci çocuk merkezli oyun terapisi, Satir dönüşümsel ve sistemik aile terapisi yöntemleri ile kolektif olarak yürütülmektedir.

Çocuk Merkezli Oyun terapisi süreci nasıldır?

Çocuk merkezli oyun terapisi çocuğun kendini iyileştirme kapasitesine odaklanır. Çocuğun yaşadığı sıkıntılar ile ilgili başvuru yapan aile ile çocukla temas etmeden oyun terapisi sürecine başlamadan önce terapist aile ile görüşme gerçekleştirerek ayrıntılı yaşam öyküsü alır. Bu görüşme sırasında çocuğun ihtiyacı olan yöntem eğer oyun terapisi olacağı düşünülüyorsa aileye süreç ile ilgili bilgi paylaşılarak çocuk ile temas gerçekleştirilir. Oyun terapisi  genellikle haftalık 1 seans olmak üzere 45 dakikalık görüşmeler gerçekleştirilerek ilerler.

Oyun terapisi süreci genel olarak çocuk ile temas ediliyor gibi düşünülse de terapistin organize ettiği aralıklar ile aile ile görüşmeler gerçekleştirilerek hem ev ortamı ve çocuğun süreci ailenin gözünden ve dilinden dinlenmeye aynı zamanda ailenin zorlandığı ebeveynlik tutumları konusunda güçlenmeleri sağlanır.

Çocuk Merkezli (ÇMOT) oyun terapisi devamlılık isteyen, uzun soluklu fakat işlevsel bir süreçtir.

bottom of page