top of page

Klinik Psikolog Maria Aslan

maria.jpeg

Klinik Psikolog

Maria Aslan

Psikoloji lisans eğitimini, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Klinik Psikoloji yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde yapmış, süpervizyon ve teorik dersleri tamamlamıştır. ‘Rus ve Türk Bireylerde Narsizmin İncelenmesi’ tezi yazım aşamasındadır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca birçok kurum ve hastanede staj yapmıştır. Yedikule Surp Pırgiç ve Fransız Lape hastanelerinin psikiyatri servislerinde, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Hastanesi’nde ise nöropsikoloji servisinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Buralarda birçok psikopatoloji gözlemlemiş ve çeşitli nöropsikolojik testleri öğrenip uygulamıştır.

Aura Sanatla Terapi Merkezi ile faaliyet gösteren Otistikler Derneğ’inde birçok projede yer almış ve burada 1,5 sene boyunca süpervizyonlara katılmıştır. Gönüllü faaliyetlere önem vermiş ve farklı STK’larda çalışmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki eğitimi süresince psikanalitik yönelimli süpervizyon almış, TAT ve MMPI testlerini öğrenmiş ve uygulamıştır. İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneğin’de bir sene süren ‘Psikanalize Giriş Seminerleri’ eğitimini tamamlamış, aynı derneğin ileri çalışması olan ‘Psikanalitik Vaka Çalışmaları’ eğitimine ve Amerikan Psikanaliz Birliğinin eski başkanı ve yaşayan en önemli teorisyenlerden biri sayılan Otto Kernberg’ten aldığı ‘Kişilik Bozuklukları Tanı ve Tedavi’ eğitimine devam etmektedir.

Yetişkinlere Türkçe ve Rusça bireysel terapi alanında profesyonel olarak destek veren Maria Aslan, Psikanalitik ve Psikodinamik terapi ekolleriyle kaygı bozuklukları, depresif duygu durumu, psikolojik kökenli bedensel rahatsızlıklar, ilişkisel problemler, travmatik deneyimler, öfke problemleri, yeme bozuklukları ile çalışmaktadır. Alanında, gelişimine katkı sağlayacak seminer ve eğitim programlarına katılmakta aynı zamanda kendi terapi sürecine devam etmektedir.

Eğitimler

  • Kişilik Bozuklukları Tanı ve Tedavi- Otto Kernberg

  • Psikanalize Giriş Seminerleri- Psike İstanbul

  • İkinci Adım: Vaka Çalışmaları- Psike İstanbul

  • Yetişkinler için TAT

  • MMPI

bottom of page